VisionLine

VisionLine


Auktoriserade

Redovisningskonsulter

               REDOVISNING    SKATTERÅDGIVNING    EKONOMISTYRNING    AFFÄRSCOACHINGVISIONLINE    YOUR FUTURE  BUSINESS PARTNER    KVALITÉ   PROFESSIONALISM   PERSONLIGT ENGAGEMANG    MODERNA VISIONER    FÖRTROENDE    TRYGGHET UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

 Varför välja en auktoriserad redovisningskonsult ?

SRF - SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND  För en småföretagare kan en bra ekonomirådgivare vara skillnaden mellan misslyckande och framgång.  Förtroendet och tryggheten utgör basen för samarbetet mellan företagaren och konsulten. Från den plattformen  arbetar en av  SRF auktoriserad redovisningskonsult.

Den auktoriserade redovisningskonsulten har en trygg resurs i sin branschorganisation som tillhandahåller utbildning, information, hjälpmedel och kompetens.

En auktoriserad redovisningskonsult är en kompetent partner som helt och hållet står på företagarens sida. Läs mer  »

Ta ut rätt lön

 

 

Har du möjlighet att själv styra storleken på din lön och din inkomst? Då finns det ett antal inkomstnivåer som är viktiga att känna till. Det rör sig dels om brytpunkter för statlig skatt men också om inkomstnivå för max pensionsgrundande -och sjukpenninggrundande inkomst samt rätt inkomst för att aktualisera lönesummeregeln vid kapitalbeskattad utdelning i fåmansföretag.

 

Ta ut rätt lön 2019 - 2018 Läs mer »

 

Ta ut rätt lön 2018 - 2017 Läs mer  »


 

FK aktuella belopp 2019  Läs mer   »


 

 

 

Skaffa smartare ekonomifunktioner        och förenkla redovisningen


Som företagare är det viktigt att ägna så mycket tid som möjligt åt sin verksamhet. Effektiviteten sparar tid och pengar. Webbaserad ekonomiadministration och ekonomistyrning är moderna lösningar som ger framgång i affärer.

Senaste nytt är en helt mobilanpassad digital lösning för bokföringen ihop med BL Info.


Läs mer »


 


 

VisionLine 

 din framgång -

 vår uppgift !

Vi på VisionLine vill gärna dela med oss av  våra erfarenheter om hur du driver företag med framgång!

 

 

 

 

 

 

 VisionLine AB      All rights reserved.    info@vlinfo.se