DOKUMENT

VISIONLINE    YOUR FUTURE  BUSINESS PARTNER    KVALITÉ   PROFESSIONALISM   PERSONLIGT ENGAGEMANG    MODERNA VISIONER    FÖRTROENDE    TRYGGHET UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Vi lever i en föränderlig värld. Regler, skatter och förordningar tillkommer och ändras vilket betyder att förutsättningarna för ditt företag också förändras.

Vi hjälper dig att följa med i informationssamhället och att tolka innebörden av en ständigt ändrad spelplan.


Vi har här samlat ett antal dokument & mallar som hjälper dig och företaget till en enklare och effektivare vardag – följ med oss och gör rätt från början!

Mallarna är fria att använda för såväl våra kunder som alla andra som kan ha nytta och användning härav.

Här hittar du också aktuell information från bland annat Skatteverket, Försäkringskassan, Bolagsverket med flera om bland annat:


 

 VisionLine AB      All rights reserved.    info@vlinfo.se                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Skatteverket


Skatteverket– Fakta för arbetsgivare med aktuella datum och belopp 2014

2014 Års deklarations- och betalningsdagar för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt samt betalningsdagar för F- eller SA-skatt, Dessutom traktamente, bilförmån, kostförmån, bostadsförmån, förmånliga lån och gränsbelopp  för jul-, jubileums- och minnesgåvor.


Skatteverket – Belopp och procentsatser, snabbfakta

2014 Års belopp och procent för t ex arbetsgivaravgifter, egenavgifter, särskild löneskatt, traktamenten, gåvobelopp, reseersättningar, fastighetsavgifter, statslåneränta med mera.


Skatteverket – Skattetabeller (29-37) för beräkning av preliminär a-skatt vid månadslön 2014

Skatteverkets tabeller för beräkning av rätt a-skatt vid löneutbetalningar. Här hittar du aktuell skatt att dra

av för dina anställda för löner.


Skatteverket – Tabell över 13 år med alla jämförelser skattebelopp och gränser

Viktiga beloppsgränser i tabellform samtliga inkomståren 2001 – 2014 med skiktgränser, brytpunkter för statlig skatt, värnskatt, grundavdrag, prisbasbelopp. Fascinerande att se här hur skattetrycket har förändrats.


Skatteverket – Vad gäller för att anställda utländsk personal i Sverige

Här har Skatteverket sammanställt information för såväl EU-/EES-medborgare som för medborgare som kommer till Sverige för att arbeta som inte är från EU-/EES. Som arbetsgivare hittar du här sammanfattande information om allt som skall utföras för att anställningen i dessa fall skall kunna genomföras.


Skatteverket – Bokföring, bokslut och inkomstdeklaration, förenklat årsbokslut

Skatteverkets informativa och fullständiga (56 sidor) broschyr där du kan läsa om allt kring hur bokföring

går till, hur man bokför (med praktiska exempel), olika bokföringsregler, bokslut för mindre bolag som har förenklat årsbokslut samt ett mindre bolags inkomstdeklaration.


Skatteverket – Bokföring, bokslut och inkomstdeklaration, komplett årsbokslut

Skatteverkets även här informativa och fullständiga (40 sidor) broschyr där du kan läsa även här om allt kring hur bokföring går till, hur man bokför (med praktiska exempel) samt olika bokföringsregler. Skillnaden är att denna broschyr riktar sig till bolag som har en omsättning > 3 mkr och som upprättar ett fullständigt komplett årsbokslut.


Skatteverket – ROT och RUT, informationsbroschyr, enkel

Skatteverkets enklare ROT och RUT-broschyr med information om vad rot och rut-arbete innebär och hur du skall göra för att få skattereduktion.


Skatteverket – ROT och RUT, informationsbroschyr, fördjupad

Skatteverkets fördjupade ROT och RUT-broschyr med information om vad rot och rut-arbete innebär och hur du skall göra för att få skattereduktion. Här finns mer utförliga beskrivningar riktat till såväl beställaren som utföraren av rot och rut-tjänsterna.


Skatteverket – ROT och RUT, SKV M 2013:4

Skatteverkets omfattande meddelande med ställningstagande för ROT och RUT-tjänster med fakta om varje respektive tjänst som ger rätt till skattereduktion samt beskrivning av respektive rot- och rut-tjänst som är godkänd. Leta här om du behöver fördjupa dig i vad som gäller för just ett specifikt arbete där osäkerhet kring reglerna om rot- och rut föreligger.


VisionLine - egna dokument


Nytt från och med år 2013 - inkomstdeklaration för juridiska personer

Nytt från och med beskattningsåret 2013 är att samtliga former av juridiska personer fått ändrade tidpunkter för företagens inkomstdeklarationer! Detta gäller såväl frågan om hur deklarationen får lämnas in som tidpunkten när inlämnande skall ske men även tidpunkten när överskjutande skatt återfås eller när restskatt skall betalas. I vår bifogade information kan du enkelt läsa vad som gäller just ert företag samt för våra kunder framgår vilka rutiner som gäller framöver.


Nytt om debiterad preliminär skatt (f-skatt), årsmoms o inkomstdeklaration

Nya regler för debiterad preliminärskatt (f-skatt), årsmoms och ändrade tidpunkter för inkomstdeklarationer.


Info om hur elektroniskt ombudsförfarande hos Skatteverket fungerar

Läs här vad som gäller för ett företags inrapportering av skatter och avgifter när ett elektroniskt ombud sköter förfarandet för företaget. Vi på VisionLine är ombud för de flesta av våra kunder och hjälper er med alla skatterapporteringar så företaget istället kan koncentrera sig på att göra affärer och driva verksamheten.


Ta ut rätt lön år 2013 och år 2014

Planera din inkomst här! Vilken årslön är bäst för dig år 2014? Vad blir månadslönen?

Här ser du vad månadslön och årslön blir vid olika inkomstnivåer. Visste du att man år 2014 kan ha 36 158 kronor i månadslön utan att betala statlig skatt?

Lönenivåer för till exempel brytpunkt för statlig skatt, maximalt pensionsgrundande inkomst, tak för sjukpenningsgrundande inkomst och lämplig maxlön för att få utdelning enligt lönesummeregeln.

 För löneplanering kopplat till just utdelningsmöjligheter finns numera fördelaktiga nya 3:12-regler (antagna  av riksdagen december 2013)  för små fåmansföretag som oftast ger ett kraftigt förbättrat beräkningsunderlag redan från en bruttolön på c:a 387 000 kr (den s.k. ”spärrlönen”) – kontakta oss för genomgång så hjälper vi er att planera årets ägarlöner och räknar på vad som blir aktuell ”spärrlön” i just ert företag.


Information - Pensionsgrundande inkomst

Pensionsgrundande inkomst (PGI), vilka inkomster är pensionsgrundande och vilka är det inte?


Vad skall framgå av en faktura - Fakturans innehåll enligt momslagen

Ett dokument med det mesta ett företag behöver kunna för att upprätta en professionell kundfaktura som

är korrekt enligt mervärdesskatteslagen (MVL 11kap8§).

Tänk på att även företagets leverantörsfakturor skall följa dessa krav för att företaget inte riskera att förvägras avdragsrätten för ingående moms.


Julgåvor och julbord för anställda och kunder - info

Här hittar du enkla sammanfattningar och regler om julgåvor och julbord samt vilka beloppsgränser som gäller för avdragsgilla belopp.

Läs här innan du bestämmer årets julgåvor!

För högt gåvobelopp, gränsbeloppet är f n 450 kr inkl moms, ger skatteplikt från första kronan…Nedan några dokument med regler och mallar för bilförmån, reseräkningar, traktamenten, konferenser, representation, sponsring och uttagsbeskattning ur eget företag.


Bilförmån och körjournal - info

Läs om valet mellan bilförmån och inte bilförmån. Vad är en skattepliktig bilförmån och vad innebär begreppet delad bevisbörda?

Varför bör man föra körjournal?


Körjournal - blankett

En enklare blankettmall för att föra körjournal hittar du här.

 

Reseräkningsmall - info

Här hittar du en kortfattad genomgång av en mall för reseräkning med förklaringar hur du fyller i en reseräkning.

Mallen är främst byggt för anställda men gäller även ägare av egna aktiebolag.

Grundläggande fakta om traktamenten, traktamentsreduktion och bilersättning.


Reseräkningsmall - blankett

Reseräkningsmall som blankett med aktuella traktamentesbelopp hittar du här uppdaterad  med 2014 års aktuella belopp.


Reseräkningsmall – blankett SRF

Reseräkningsmall från SRF som blankett – alternativ till reseräkningsblanketten ovan.

Denna reseräkning förespråkas av oss redovisningskonsulter.


Skatteverket – Traktamenten och bilersättningar, snabbfakta

Läs här i enklare form info från Skatteverket om vad som gäller för traktamenten och bilersättningar vid tjänsteresor.


Skatteverket – Utlandstraktamenten alla normalbelopp 2014

Läs här vilka normalbelopp per dag som gäller för traktamenten utomlands år 2014.

Info från Skatteverket från a till ö med samtliga länders aktuella traktamentes belopp.


Interna kurser och konferenser

Vad gäller för företagets avdragsrätt vid kurser och konferenser? Vad är ”arbete under huvudsaklig del” för att få avdrag? Är förmånsbeskattning aktuell? Avdragsrätten för moms? Gränsdragningarna kan vara svåra men här ges en generell och sammanfattande information som hjälper företaget med förutsättningarna.


Representation - info

Omfattande genomgång av representationsreglerna. Vad innebär det att ”omedelbart samband” skall finnas för att få avdragsrätt för representationen? Vilka belopp gäller vid vilken sorts representation? Affärsförhandling ett centralt begrepp. Praktiska tips om representation läser du också här.


Representation - blankett

Mall med representationsblankett för extern representation hittar du här.


Sponsring

För att få rätt till avdrag för sponsringskostnader är grunden att en ”motpresentation” föreligger.

Vad är en ”motpresentation” och vad gäller för att företaget skall få fullt avdrag för satsade sponsorpengar?

Läs grunderna här, tänk på att om tillräcklig ”motpresentation” inte föreligger räknas sponsring som gåva och blir då inte heller avdragsgillt för företaget!


Uttag ur företaget av varor och tjänster

Överskådlig info om vad som gäller för beskattningsbara uttag av varor eller tjänster ur eget företag.

Om uttagsbeskattning skall ske måste företaget både inkomstredovisa till ett marknadsmässigt belopp samt även beräkna uttagsmoms enligt särskilda regler.


Juridik


Samarbetsavtal för företag, om innehåll, avtalsvillkor, skadestånd med mera

Tips och råd om vad ett samarbetsavtal mellan två företag skall innehålla. Rättigheter och skyldigheter, sekretessklausuler, avtalstid, uppsägningsvillkor, avtalsbrott och påföljder, regler kring tvister.


Försäkringskassan


Försäkringskassan – Aktuella belopp 2014

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI), föräldrapenningnivåer och barnbidrag .


Försäkringskassan – Arbetsgivarinfo om sjukregler, ersättning, rehab, föräldrapenning m m

En broschyr från Försäkringskassan med det mesta man som arbetsgivare behöver veta när det gäller  socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv.

Läs här om företagets ansvar för anställdas hälsa och arbetsmiljö, hur företaget kan förebygga sjukfrånvaro och om arbetsgivarens roll i samband med sjukdom och rehabilitering.

Broschyren tar också upp vilka rättigheter företagets anställda har i samband med föräldraledighet och vad

arbetsgivaren ska tänka på om man ger en anställd avgångsvederlag eller säger upp någon.


Bolagsverket


Bolagsverket – Jämförelser olika företagsformer

På en enda sida kan du här enkelt jämföra Sveriges olika företagsformer och själv se fördelar och nackdaler med exempelvis aktiebolag, ekonomisk förening eller enskild firma.  (Filial ingår ej i den här jämförelsen)


Bolagsverket – Allt om ”Att starta företag”

En mycket innehållsrik och informativ, men ändå lättläst, broschyr från Bolagsverket i samarbete med bland annat Verksamt och Skatteverket där i princip allt finns att läsa som man behöver veta när man skall starta

ett nytt företag. Här finns också till och med på slutet ett avsnitt om hur ett företag avvecklas.


VisionLine


Auktoriserade

Redovisningskonsulter

               REDOVISNING    SKATTERÅDGIVNING    EKONOMISTYRNING    AFFÄRSCOACHING
VisionLine 

 din framgång -

 vår uppgift !


SRF Nyhetsbevakning

Håll dig uppdaterad!


Alltid aktuell information inom

olika områden som är viktiga

att känna till som företagare:

Nyhetsbevakning från 
SRF