AFFÄRSCOACHING

VISIONLINE AFFÄRSCOACHING -

UTVECKLA DITT FÖRETAG TILLSAMMANS

 MED OSS!

 

ALL UTVECKLING STARTAR MED EN VISION !

Vi och ditt företag formulerar tillsammans en VISIONsplan, genom att besvara frågan:   

 "Hur ska ditt företag se ut när det gäller Ekonomi, Marknad och Organisation, för att kunna vara ett självständigt, framgångsrikt och stabilt företag som kan fortsätta växa?"

 

Utifrån det övergripande målet formulerar vi sedan  gemensamt delmål.           

"Vad måste uppnås inom de kommande perioderna för att nå dit? "       

 Därmed definieras  de processer som krävs för att nå målen. Syftet är att få en mål-fokuserad utveckling av företaget och en plan för aktiviteterna. Även ett humanistiskt mål, vision och värdegrund, är kritiska framgångsfaktorer som formuleras under företagets utveckling.

 

  VisionLine AB      All rights reserved.    info@vlinfo.se                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                      

AFFÄRSCOACHING:

 

 

1 Företagsundersökning


2 Målsättning


3 Gemensam Visionsplan - Affärsplan


4 Genomförande och utveckling


5 Uppföljning

VisionLine


Auktoriserade

Redovisningskonsulter

               REDOVISNING    SKATTERÅDGIVNING    EKONOMISTYRNING    AFFÄRSCOACHINGVISIONLINE    YOUR FUTURE  BUSINESS PARTNER    KVALITÉ   PROFESSIONALISM   PERSONLIGT ENGAGEMANG    MODERNA VISIONER    FÖRTROENDE    TRYGGHET UTVECKLINGSMÖJLIGHETER


VisionLine 

 din framgång -

 vår uppgift !


SRF Nyhetsbevakning

Håll dig uppdaterad!


Alltid aktuell information inom

olika områden som är viktiga

att känna till som företagare:

Nyhetsbevakning från 
SRF