OM VISIONLINE

VÄLKOMMEN TILL VISIONLINE

DIN RÅDGIVARE FÖR FUTURE BUSINESS !

 

Vi är en framåtriktad redovisningsbyrå som arbetar proaktivt för dig som företagare och ger bolaget all den hjälp som behövs för att bolaget skall bli framgångsrikt.

Vi stöttar, informerar och ger dig nyttiga råd inom allt

du och bolaget behöver.

  

DIN FRAMGÅNG ÄR VÅR UPPGIFT !


VISIONLINE    YOUR FUTURE  BUSINESS PARTNER    KVALITÉ   PROFESSIONALISM   PERSONLIGT ENGAGEMANG    MODERNA VISIONER    FÖRTROENDE    TRYGGHET UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

 

VisionLine AB      All rights reserved.     info@vlinfo.se                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

          AUKTORISERADE REDOVISNINGSKONSULTER SRF 


     REDOVISNING    SKATTERÅDGIVNING    EKONOMISTYRNING    AFFÄRSCOACHING


          INFORMATIONSPAKET TILL DIG SOM NY KUND PÅ  VISIONLINE:

 

 • Ni bestämmer längden på vårt första möte och vad ni vill gå igenom.

          Svar på era frågor samt information från oss brukar vara det som ger maximalt tillbaka i                 rådgivning för dig som kund.

 • Vi avsätter också en halv timmes förberedelsetid och inläsningstid inför mötet så  att bolaget får maximalt ut av vårt första rådgivningsmöte.
 • Vi behöver ett mail med namn, adress och organisationsnummer till bolaget samt till den person som skall vara kontaktperson framöver.
 • Vi informerar våra nya kunder löpande om olika ämnen och ger tips som är bra att känna till när man driver bolag eller är företagsledare.
 • Olika lönenivåer – info vad som skattemässigt- och pensionsmässigt är bra lönenivåer.
 • Checklista vad  som behövs i starten - info om vad som behövs i början för att vi skall kunna göra ett bra arbete för dig och det bolag du driver.
 • Förenklad prislista - info om vår prissättning som ger en bra uppfattning om prisbilden.
 • Paketpriser - med en paketlösning ser du tydligt vad som skall utföras för bolaget och ägare under året. Vad behöver göras med bokföring, ekonomi, personal och skatter? Vad krävs enligt gällande lagstiftning? Vad kostar det bolaget? Med våra paketerade lösningar för våra kunders företag blir allt enkelt, tydligt och klart!
 • SRF-broschyr med revisorskrav, bokslutsrapport och auktoriserad redovisningskonsult. Info om när ett bolag måste ha en vald revisor i ett aktiebolag, info om vad en bokslutsrapport är (ger ett bolag bättre rating hos kreditupplysningsföretagen) och info om vad en auktoriserad redovisningskonsult gör för bolaget och dig som företagsledare.

 

           VÄLKOMMEN ATT UTVECKLA DITT FÖRETAG  MED OSS !

      BRA ATT VETA INFÖR VÅRT MÖTE

 

   Maila i förväg till oss de viktigaste mötespunkterna som skall gås igenom under vårt första

       möte så kan vi förbereda mötet på absolut bästa möjliga sätt för dig och bolaget.

   Övrig rådgivning än de punkter som främst skall diskuteras inom ekonomi, redovisning, 

       beskattning kan också ingå under vår mötestid om det blir tid över – det avgör helt ni.

   ID-kontroll. Vi är med i Penningtvättregistret, alla SRF-anslutna redovisningsbyråer måste

       finnas här, därför måste ni legitimera er när vi träffas och vi behöver t ex en körkortskopia.

   Mer info om oss och hur vi skall samarbeta framöver får ni och bolaget när vi träffas.


           OM VISIONLINE REDOVISNINGSBYRÅ 


 • Vi är en SRF-ansluten medlemsbyrå. SRF står för Sveriges Redovisnings-
 • konsulters Förbund och är branschorganisation för auktoriserade redovisningskonsulter – ett kvalitètsbevis.
 • Mer än trettio års samlad erfarenhet som redovisningskonsulter.
 • Arbetar med många olika branscher inom tillverkning, detaljhandel, grossist, tjänstebranscher, import- och export.
 • Arbetar alltid proaktivt, framåt med fokus på rådgivning och framgång för våra kunder.
 • Våra kunder är främst omsättningsmässigt i storleksordningen 0 – 40 miljoner SEK och består främst av ägarledda fåmansaktiebolag men även enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag samt ekonomiska föreningar förekommer.
 • Vi har även ett konsultföretag som arbetar med internationell affärsetablering och rådgivning för kunder som har etablerat sig utomlands eller som vill etablera sig i Sverige.


Adress:

 

VisionLine AB

Sveagatan 11,

413 14 Göteborg, Sverige


E-mail: info@vlinfo.se

Hemsida: www.visionlinefuture.se


Telefon: 

+46 (0)763 44 43 44


Besöks- och telefontider:

Besökstid: 09 - 12/ 13 - 16

Telefontid: 09 - 12/ 13 - 16


Vi finns centralt i Göteborg i Linnéområdet